INFOPENUBUHAN  YANG PERLU DIWUJUDKAN DI PHT 

a. Ahli Lembaga Penasihat Industri Politeknik
b. Industry Partnership
c. Industry Fellow  


PROGRAM RESKILLING DAN UPSKILLING
Program Reskilling & Upskilling merupakan proses peningkatan kemahiran individu bagi memnperolehi kamahiran baharu atau untuk mendapatkan pekerjaanbaharu atau mendapatkan kelayakan yang lebih tinggi. Pelancaran Program Reskilling dan Upskilling  merupakan satu lagi inisiatif strategik politeknik dalam usaha menyediakan modal insan negara yang berkemahiran tinggi melalui sistem pendidikan teknikal dan vokasional dan telah dilancarkan oleh YB Dato Seri Mohamed Khaled Bin Nordin di PUOpada 13 Mei 2012. Program reskilling  tertumpu kepada golongan pekerja yang berusaha mendapatkan kemahiran baharu terutamanya untuk mencari pekerjaan baharu termasuk mereka yang kehilangan pekerjaan. Upskilling pula melibatgkan individu berhasrat untuk meningkatkan keupayaan dan kelayakan akademik dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing.  Program reskilling dan upskilling ini merupakan sebahagian daripada PSH yang dilaksanakan di politeknik. Ia menjadi pemacu kepada usaha-usaha menyediakan tenaga kerja yang sentiasa memiliki kemahiran yang tinggi serta relevan dengan keperluan pasaran semasa.  


KURSUS-KURSUS  PSH OLEH ULPL
Kursus Jangka Pendek
Kursus Terlanggan
Kursus Secara Sambilan 

  

PELAKSANAAN SISTEM GRED BAHARU POLITEKNIK Bahagian Peperiksaan dan Penilaian JPP  telah melaksanakan Sistem Gred Baharu bagi penilaian pelajar bermula tahap satu Kohort Jun2012 


FEIST
FEIST  telah mula diperkenalkan dan mula digunapakai dalam Penggubalan Item Peperiksaan Akhir pada Sesi Dis2011 dan Jun2012. Ini untuk memastikan mekanisme penggubalan item pentaksiran dijalankan lebih sistematik bagi meningkatkan kualiti penggubalan item   


ISTILAH-ISTILAH
A

APACC - Asia Pacific Accreditation and Certification Commision
IAC - Industry Advisor Committee C
COT - Centre of Technology
CIDOS - Curriculum Information Document Online System
CISEC -  Collaboration, Industrial Services and Employment Centre
COPPA - Code of Practice for Programme Accreditation
CQI - Continual Quality Improvement
 

G

GE - Graduate Emplyability

H
HRDF - Human Resource Development Fund


I
ICOE - Industry Centre of Technology


K
KPI - Key performance Indicator
KSS - Kursus Secara Sambilan

M
MCG - Malaysia Consultant Group
METrO - Maximizing Education and Training Opportunities
MQA - Malaysia Qualification Agency

MQR - Malaysian Qualification Register
MYREN - Malaysian Research Education Network

O
OBE - Outcome Based Education
 

P
PKLI - Program Khas latihan Industri
PSH - Pembelajaran sepanjang Hayat
PISH - Pembelajaran Islam Sepanjang Hayat
PPRN - Public Private Research Network


T
TVET - Technical and Vocational Education and Training  

S
SPMP - Sistem Pengurusan Maklumat Politeknik   

W
WBL -Work Based Learning
  No comments:

Post a Comment