Dimaklumkan bahawa Peperiksaan Akhir Politeknik Kementerian Pendidikan Malaysia akan berlangsung pada 19 Oktober - 8 November. Capaian laman web untuk melihat draf ialah di http:////politeknik.gov.my pada pautan pelajar>deraf jadual waktu. Ruang untuk memberi maklumbalas adalah dalam tempoh 2-14 September 2014. Harap maklum. Terima kasih.

26 April 2011

Selamat datang ke info Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti, Politeknik Hulu Terengganu. Tujuan dibangunkan melalui blogspot ini adalah untuk memberi info kepada semua warga PHT secara am dan warga JPH khususnya. Dalam blogspot ini, ianya telah disegmenkan mengikut keperluan info samada oleh pensyarah, pelajar maupun staf pentadbiran PHT. Semoga dengan adanya info yang dibangunkan melalui blogspot ini dapat memberikan manfaat dari aspek perkongsian ilmu, penjimatan masa dan kos dan akhir sekali ianya dapat memberi keberkesanan terhadap perancangan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap semua aspek yang dinilai dan dipantau.Sekian terima kasih....