AKADEMIK

JPH SEPINTAS LALU 
Politeknik Hulu Terengganu
Bangunan 3 Tingkat MDHT,

21700 Kuala Berang,
Hulu Terengganu, Terengganu DI.
No.Tel : 09-682 5555
No.Fax : 09-682 5556
VISI JPP
Menjadi institusi TVET Premier yang diterajui industri
 
MISI JPP
1. Menyediakan akses kepada program TVET yang berkualiti dan diiktiraf.

2. Membangunkan kurikulum yang dipimpin industri dan meningkatkan kesediaan  
    graduan melalui penglibatan industri yang diselaraskan. 


3. Menghasilkan graduan yang seimbang dan berdaya keusahawanan melalui 
    program pengajian yang dinamik dan mampan 


4. Mendapat pengiktirafan antarabangsa melalui kerjasama dan penyertaan aktif  
    dalam komuniti TVET JABATAN PELANCONGAN DAN HOSPITALITI
Menjadi sebuah jabatan yang cemerlang dan progresif serta mampu melahirkan pelajar yang berpengetahan, kompeten, memiliki nilai moral yang tinggi, bertanggungjawab serta kreatif selari dengan Falsafah Pendidikan Negara.
Program yang ditawarkan di Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti Politeknik Hulu Terengganu ialah Diploma Pengurusan Pelancongan (Diploma In Tourism Management).


TRANSFORMASI PROGRAM PENGAJIAN PELANCONGAN & HOSPITALITI SERTA PENJENAMAAN SEMULA JABATAN HOSPITALTI
Selaras dengan Transformasi Pengajian Pelancongan dan Hospitaliti, Jabatan Pengajian Politeknik telah menjenamakan semula semua Jabatan Hospitaliti disemua politeknik terlibat kepada Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti berkuatkuasa 1 Jan 2011. Ini akan dapat memberikan gambaran yang lebih tepat terhadap program pengajian yang ditawarkan di jabatan ini seperti yang disarankan oleh industri dan selaras dengan kepentingan industri pelancongan terhadap negara.

 
 
CARTA ORGANISASI JABATAN PELANCONGAN DAN HOSPITALITI

En.Afandi Bin Fikri (Ketua Jabatan)
M.Sc.Tourism Planning UTM
M.Ed.Tech. and Voc. UTHM
B.Tourism Mgmt. (Hons.) UUM

En. Fahimdin Bin Yusof @ Kamal (Ketua Program DUP)
M.Sc.Tourism Planning UTM
Dip.Ed. MPBP
B.Sc. (Hons.) Tourism Mgmt, UiTM


Pn. Nazli Hulwany Binti Abdullah
MBA. UMK
M.Ed.(Technical) UTM

B.Tourism Mgmt. (Hons.) UUM

Pn. Wan Norliana Bt. Wan Sulong
M.Ed. Tech . & Voc. UTHM
B.Sc (Hons.) Hotel Mgmt UiTM


Pn. Wan Nor Azida Binti Wan Ali
Dip.Edu. MPBP

B.Sc. (Hons.) Tourism Mgmt. UiTM 

En. Noor Fiteri B. Abdullah
Dip.Edu. MPBP
B.Sc (Hons.) Food Service Mgmt. UiTM

En. Mohd Razhan Arief B. Mohd Zain
M.Edu. UMS
B.Sc. (Hons) Hotel Management UiTM
Dip. Edu. Institut Perguruan Tun Hussein Onn


En. Mohd Azamrul Bin Harun
M.Sc. Tourism Planning UTM
Dip.Edu. MPBP
B.Tourism Mgmt. (Hons.) UUM

Pn. Nor Hasnita Binti Nawi 
B.Tourism Mgmt. (Hons.) UUM

Pn. Nurul Ilyani Binti Abdullah

MBA (Tourism & Hospitality Mgmt) UUM

B.Tourism Mgmt. (Hons.) UUM

Pn. Siti Murni Binti Mat Ali 
B.Sc. (Hons.) Tourism Mgmt. UiTM

En. Khairul Bin Mohd Azemi 

B.Sc. (Hons.) Hotel Mgmt. UiTM

Pn. Norli Yanawati Binti Zakaria
B.Sc. (Hons.) Hotel Mgmt. UiTM

En. Firdaus Bin Muhamad Sharif
B.Sc. (Hons.) Hotel Mgmt. UiTM

En. Hasrol Bin Hasnan
B.Sc. (Hons.) Hotel Mgmt. UiTM

Pn. Herdayanty Binti Abdul Vziz 

B.Sc. (Hons.) Hotel Mgmt. UiTM PENASIHAT AKADEMIK
 


DUP 1 :
Penasihat Akademik - En Noor Fiteri Bin Abdullah


DUP2
Penasihat Akademik -  En Mohd Azamrul Bin Harun

DUP3
Penasihat Akademik - Pn. Norli Yanawati Bi. Zakaria

DUP4
Penasihat Akademik - Pn Siti Murni Binti Mat Ali


DUP5 :
Penasihat Akademik - Pn Nurul Ilyani Binti Abdullah
* Untuk maklumat tentang bilangan pelajar terkini di Jabatan Pelancongan dan
   Hospitaliti, sila rujuk kepada SPMP.MAKLUMAT  PROGRAM DIPLOMA IN TOURISM MANAGEMENT (DUP)

PROGRAMME AIMS (PAIs)
Diploma in Tourism Management graduates in Polytechnics Ministry of  Education (MoE) will have knowledge, technical skills and attitude to adapt themselves with new technological advancement and challenges in tourism fields.
 

PROGRAMME EDUCATIONAL OBJECTIVES (PEO)
The Diploma in Tourism Management programme shall produce semi professionals who are:

1. able to deliver critical knowledge based understanding, coherent with highly develop technical skills and projected in a polished attitude in tourism fields.

2. effective in communication and able to prepares them with social skills, leadership qualities and willing to be responsible towards developing country and community.

3. able to develop and adapt some key analytical and technical skills in dealing with various environments. able to demonstrate entrepreneurship skills and recognize the need of lifelong learning for successful career advancement.


4. able to apply management, entrepreneurship skills and adhere the need of continuous learning for successful career advancementPROGRAMME LEARNING OUTCOME (PLO) FOR DIPLOMA IN TOURISM MANAGEMENT PROGRAMME, MALAYSIAN POLYTECHNICS
Upon completion of the programme, graduates will be able to:
 

 1. demonstrate knowledge to meet current needs and adapt  to challenges and
     changes in the tourism industry.

2. perform practical skills professionally, in accordance with the thical. mral and legal
    practice in tourism and hospitality industry

3. practice effective communication skills, leadership and teamwork in delivering high
    quality of service in tourism and hospitality service

4. Solve operational problems with the tourism and hospitality industry by applying
    critical thinking and problems solving

5. demonstrate  responsibility and mastery of social skills to meet the common goals
     in tourism and hospitality

6. nurture intellectual and professional growth trough lifelong learning activities and
    effective use information from multiple sources

7. inculcate entrepreneurial and management skill in the related discipline that  
    contribute towards 
tourism and hospitality industry

 
STRUKTUR PROGRAM

CADANGAN PENGAMBILAN KURSUS SEMASA SESI Dis2017 BAGI PROGRAM DUP

SEMESTER 1 (18 Jam Kredit)
DUB1012 - Pengajian Malaysia -  2Jam Kredit
DUE1012 - Communicative English 1 - 2 Jam Kredit
DRB1090 - Asas Unit Beruniform (RELASIS) - 0 Kredit
DUW1012 - Occupational Safety and Health - 2 Jam Kredit
DTH1013 - Professionalism and Customer Service - 3 Jam Kredit
DTM1013 - Fundamentals of Tourism and Hospitality - 3 Jam Kredit
DTM1023 - Tourism Malaysia - 3 Jam Kredit
DTM2013 - Tourism Geography - 3 Jam Kredit


SEMESTER 2 (16 Jam Kredit)
DUA2032 - Pelancongan dan Hospitaliti Dalam Islam - 2 Jam Kredit
*DRS2XXX - Sukan- 1 Jam Kredit
*DRB2XXX - Unit Beruniform (RELASIS) - 1 Jam Kredit
DTM2033 - Global Distribution System - 3 Jam Kredit
DTH3022 - Front Office Practice - 2 Jam Kredit
DTM3023 -  Recreational Tourism 1 (Terrestrial) - 3 Jam Kredit
DPB2012 - Entrepreneurship - 2 Jam Kredit
* Pilih Salah Satu 


SEMESTER 3 (17 Jam Kredit)
DUE3012 - Communicative English 2 - 2 Jam Kredit
*DRK3002 - Kelab / Persatuan - 2 jam Kredit
@

*DRB3002 - Unit Beruniform - 2 Jam Kredit
DTM5043 - Tourism and Hospitality Marketing - 3 Jam Kredit
DTM3012 - Travel Agency Operation - 2 jam Kredit
DTM3042 - Tourism and Hospitality Law - 2 Jam Kredit
DTM5023 - Recreational Tourism 2 (Marine) - 3 Jam Kredit
DTM5033 - Event Operation Management - 3 Jam Kredit
 * Pilih Salah Satu


SEMESTER 4 & 5 (17 Jam Kredit)
DUE5012 - Communicative English (3) - 2 Jam Kredit
DTM5013 - Principles of Accounting for Tourism and Hospitality - 3 Jam Kredit
DTR6012 - Cultural Diversity - 2 Jam Kredit
DTM3053 - Tourism Expedition - 3 Jam Kredit
DTM5053 - Principles of  Management - 3 Jam 

DTM6014 - Visitor Interpretation  Services- 4 Jam KreditPEPERIKSAAN DAN KERJA KURSUS  PELAJAR

SYARAT KELAYAKAN UNTUK MENDUDUKI PEPERIKSAAN AKHIR
Mengikut Arahan-arahan Peperiksaan dan Kaedah Penilaian oleh Lembaga Peperiksaan dan Penganugerahan Sijil/ Diploma Politeknik, salah satu kelayakan menduduki peperiksaan akhir ialah, mengikut  klausa 9.1.3 menyebut " telah menghadiri 80% atau lebih kuliah / tutorial".
Pelajar yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti yang diluluskan oleh Pengarah Politeknik DIKECUALIKAN  daripada syarat yang dinyatakan pada klausa 9.1.3


MAKLUMBALAS TENTANG PENGESAHAN TAMAT BELAJAR PELAJAR 
Transkrip pelajar yang telah tamat pengajian HANYA boleh dikeluarkan selepas Mesyuarat Lembaga Peperiksaan Politeknik, Jabatan Pengajian Politeknik. Ini kerana pihak BPN telah memaklumkan bahawa transkrip mesti bertarikh pada tarikh mesyuarat.untuk makluman, pelajar yang telah tamat pengajian belum diputuskan dalam mana-mana Lembaga Peperiksaan Politeknik adalah belum diperakui. Segala dokumen perakuan adalah SULIT.

Bagi pelajar-pelajar yang telah tamat pengajian, boleh mengemukakan salinan keputusan penilaian akhir yang diperolehi setiap semester dan disahkan oleh pihak berkaitan kepada bakal-bakal majikan mereka. para pelajar boleh mendapatkan surat tamat pengajian daripada Unit Peperiksaan jika perlukan pengesahan. (Perlu membuat permohonan rasmi ke Unit Peperiksaan)
Sekiranya para pelajar perlukan bukti untuk mengesahkan mereka adalah pelajar politeknik, mereka boleh mengemukakan surat permohonan kepada HEP. 
Sumber : Pegawai Peperiksaan PHTSISTEM PENASIHATAN AKADEMIK POLITEKNIK, JPP

Penasihat Akademik :
a. Mengadakan perjumpaan dengan pelajar mengikut ketetapan waktu.
b. Merekodkan setiap perjumpaan dengan pelajar
c. Membantu pelajar memahami dan peka kepada semua peraturan yang
berkaitan.
d. Membantu dan menasihati pelajar dalam membuat pilihan kursus pada setiap
awal semester
e. Memberi khidmat nasihat serta memantau prestasi akademik pelajar di bawah
seliaan.


Pelajar :
a. Menghadiri perjumpaan dengan Penasihat Akademik (PA) mengikut ketetapan
 waktu.
b. Berjumpa dengan PA supaya pelajar memahami sistem pembelajaran di
politeknik
c. Setiap pelajar haruslah memberikan kerjasama kepada PA dalam
mengemaskini maklumat.GAYA PEMBELAJARAN DI JABATAN PELANCONGAN DAN HOSPITALITI POLITEKNIK HULU TERENGGANU

Memandangkan gaya pembelajaran secara konvensional tidak lagi sesuai untuk dipraktikkan, KPTM telah memperkenalkan kaedah OBE untuk diterapkan ke dalam pendidikan tinggi di Malaysia. Kaedah secara konvensional menyebabkan graduan tidak mampu bersaing dengan lulusan luar negara dan tiadanya kemahiran insaniah (soft skill).  Berikut adalah alasan kenapa pihak industri kurang mengambil graduan tempatan yang dikatakan tidak kompeten :


  • Low grades and low levels of academic accomplishments
  • Poor attitudes, lack of self-confidence
  • Lack of goals, poorly motivated
  • Lack of enthusiasm, lack of drive, little evidence of leadership potential
  • Lack of preparation for the interview
  • Excessive interest in security and benefits, unrealistic salary demands and expectations
  • Inadequate preparation for type of work, inappropriate background
  • Lack of extracurricular activities

“Outcome-Based Education"(OBE) means clearly focusing and organizing everything in an educational system around what is essential for all students to be able to do successfully at the end of their learning experiences. This means starting with a clear picture of what is important for students to be able to do, then organising the curriculum, instruction, and assessment to make sure that this learning ultimately happens.” (Spady, 1994). Outcome Based Education focused on the development as well as the achievement of the student’s outcome. The outcomes include critical thinking, soft-skill and practical skill.Hence, OBE is a process that involves the restructuring of curriculum, assessment and reporting practices in education (mechanical engineering education) to reflect the achievement of high order learning and mastery rather than accumulation of course credit.


Dengan adanya OBE bagi P&P, diharapkan bahawa graduan-graduan telah diberi nafas baharu dan diterapka dengan nilai-nilai kemahiran insaniah disamping kesesuaian kurikulum yang telah mengikut kehendak MQA. Ini jelas dalam konsep OBE, ianya telah menekankan kepada CLO, Kaedah Penilaian serta kepelbagaian Kaedah P&P.

Di Jabatan Pelancongan dan Hospitaliti PHT, para pensyarah mengambil langkah usaha  yang padu dalam menyediakan P&P secara OBE.   Ianya berpusatkan kepada pelajar (student centred learning) iaitu untuk menyediakan terhadap perhatian dan kebebasan pelajar bagi tujuan pembangunan pendapat dan kreativiti didalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperolehi.
Disamping itu juga, penekanan terhadap Sistem Pembelajaran Berasaskan Masalah (Problem-Based Learning System) juga turut di terapkan didalam kelas untuk melatih para pelajar agar dapat menganalisis dan menyelesaikan sesuatu masalah melalui belajar kendiri dan disiplin diri.
Pengenalan kepada Kemahiran Pembelajaran Secara Kritis dan Kreatif juga diamalkan agar pelajar berpeluang untuk memberikan pendapat dan pandangan, membuat sesi perbincangan dalam memberikan idea-idea untuk diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran. 

 


No comments:

Post a Comment