PELAJAR

PROGRAM 1L5G
Sila klik untuk IL5G 

Fungsi utama program IL5G ialah untuk membantu para pelajar yang telah tamat pengajian agar dapat  mencari peluang kerjaya. Pelajar  akan dibimbing dan dipantau oleh pensyarah yang telah dilantik khusus bagi memastikan pelajar mendapat kerja dalam masa ENAM (6) bulan setelah tamat pengajian. Ini amat penting kerana satu analisis akan dibuat tentang kebolehpasaran dan kedapatan kerja oleh pelajar. Ini sebenarkan reflek kepada sistem Pengajian di Politeknik Malaysia jika ramai kebolehpasaran dan kedapatan kerja oleh pelajar.
PENTINGNYA KEMAHIRAN "EMPLOYABILITI" PELAJAR
 Ramai pihak majikan sekarang berpendapat bahawa kemahiran employabiliti adalah sangat penting dan perlu dimiliki oleh pekerja mereka agar para pekerja benar-benar berketrampilan dalam pekerjaan.Majikan sentiasa memerlukan aspek kemahiran dan ciri personaliti seperti kebolehan bekerja secara berpasukan (team-work), kebolehan membuat keputusan, penyelesian masalah, kebolehan melibatkan dengan projek, berfikiran secara kritikal dan kritis, bersikap tanggungjawab dan positif.
Lankard (1995), mengenalpasti employabiliti adalah menjuruskan kepada :

a) Memamerkan imej positif dengan mematuhi peraturan dalam latiahan, mempraktikkan tabiat penjagaan kesihatan, cara berpakaian yang baik semasa kerja dan menunjukkan keyakinan diri

b) Menonjolkan tingkahlaku kerja yang positif, menggunakan asas kemahiran sosial, kreatif dan mempunyai keazaman untuk belajar

c) Mengamalkan tabiat kerja yang baik, kerap hadir bekerja, mematuhi amalan keselamatan semasa bekerja

d) Mengamalkan sikap beretika, mengamalkan sikap intergriti, membuat keputusan yang baik serta patuh kepada peraturan syarikat

e) Berkomunikasi secara efektif, dapat memamerkan kemahiran bertutur, menulis dan komunikasi lisan

f) Menerima tanggungjawab, menggunakan inisiatif, menggunakan teknik-teknik penyelesaian masalah dan mengurus tanggungjawab personal

g) Dapat bekerjasama sebagai ahli dalam satu pasukan atau kumpulan dan boleh bekerja tanpa seliaan.

Secara rumusannya, walaupun seseorang pelajar cemerlang dari segi akademik, namun ketiadaan aspek employabiliti, kebarangkalian bagi pelajar tersebut untuk bertahan lama (staff turn-over) atau kenaikan kepada sesuatu jawatan mungkin agak sulit. Jadi, kecemerlangan akademik dan juga employabiliti seharusnya diselarikan bagi mendapat kecemerlangan di tempat kerja.

AKTIVITI PELAJARPROJEK MICE
Program MICE iaitu Sukaneka anjuran DUP3  di Padang Astaka Majlis Daerah Hulu Terengganu.

Projek MICE mengenai Warisan Pelancongan Terengganu anjuran DUP3  telah diadakan di Hotel Seri Malaysia di Marang Terengganu.

 AMALI TERESTRIAL H2018-PELANCONGAN REKREASI
Satu latihan amali terestrial bagi Kursus H2018 telah diadakan di Tasik Kenyir. Latihan amali ini adalah untuk keperluan kursus H2018.
Satu latihan amali terrestrial telah diadakan di Peladang Agro Setiu Resort bagi keperluan kursus HT305.

   PROGRAM WATER SAFETY & PERSONEL SURVIVAL
Satu Program Kebolehpasaran Graduan (Finishing School) telah diadakan diantara pihak Jabatan Pelancongan PHT dengan Wet Station bagi Kursus Water Safety & Personel Survival. Kursus ini telah diadakan di Motel Desa Kuala Terengganu.

 

LAWATAN KONTEKSTUAL KE MELAKA
Satu lawatan ke Bandar Raya Melaka Bersejarah  melibatkan pelajar DUP1 dan DUP3. Lawatan kontekstual ini adalah bagi keperluan Kursus HT101 dan juga H3027.KHIDMAT MASYARAKAT BERSAMA HOMESTAY KG BULOH KUALA BERANG

 

LAWATAN KONTEKSTUAL KE BESUT DAN KOTA BHARU 
Satu lawatan kontekstual ke Kota Bharu telah diadakan pada  bagi pelajar.  Lawatan ini adalah bagi keperluan Kursus HT101.

 Flickr PHT

No comments:

Post a Comment